Bayaran Zakat Sekolah dapat dibuat melalui borang yang berikut. Sila maklum caj transaksi RM1.50 akan dikenakan bagi pembayaran melalui Internet Banking. (Caj ini dikenakan oleh pihak Billplz yang menawarkan fungsi tersebut). Pihak sekolah akan memproses bayaran dalam masa 1 bulan. Sila pastikan maklumat yang diberikan mencukupi dan TEPAT bagi mempercepatkan pengurusan zakat dilakukan.